Podmienky použitia

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA TÝCHTO STRÁNOK  

Spoločnosť Central Shopping Center, a. s. so sídlom Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 872 884, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5631/B,

v zastúpení na základe substitučnej plnej moci :

ECE Projektmanagement Bratislava, s.r.o., Metodova 6, 821 08  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 940 662, IČ DPH: SK2022030461, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka číslo: 7698/B ako prevádzkovateľ týchto internetových stránok (ďalej len prevádzkovateľ, ďalej len stránky) prevádzkuje tieto internetové stránky v súlade s platným právom Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť či presnosť obsahu webových stránok.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah prenášaný prostredníctvom internetu cez svoje webové stránky.

Prevádzkovateľ neručí za obsah stránok, ktorý bol vložený inými osobami.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že obsah stránok je chránený právami duševného vlastníctva a akékoľvek jeho kopírovanie, používanie či distribúcia podlieha súhlasu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť vzhľad i obsah stránok podľa svojho uváženia.

Prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov stránok, že niektoré ich dáta môžu byť uložené a spracované, ktorí dávajú k tomu svojou prítomnosťou na stránkach svoj súhlas. 

EN SK
Facebook

Otváracia doba

Obchody a gastro

Po-Pi: 10:00 - 21:00
So-Ne: 10:00 - 21:00

Fitness, wellness, bazén

Po-Pi: 06:00 - 22:00
So-Ne: 8:00 - 22:00

Supermarket Billa

Po-So: 7:00 - 21:00
Ne: 8:00 - 21:00

NAY Elektrodom

Po-Pi: 9:00 - 21:00
So-Ne: 9:00 - 21:00